EEN UNIEK PROJECT

Actueel, nieuws

Pas een het einde van de 18e eeuw kwamen er Joden in Geertruidenberg wonen. In 1810 ontstond er een Joodse gemeente die in 1842 een huis kocht dat als synagoge ingericht werd. Doordat dit pand echter in slechte staat verkeerde moest het worden afgebroken. In 1879 is er een synagoge opgericht. Vanaf de Markt werd rechts voor de Geertruidskerk een eenvoudige synagoge opgericht. Na de oorlog is deze in onbruik geraakt en vandaag de dag is er een pizzeria in gevestigd.

Ook deze geschiedenis verdient blijvend onderdak! Voor dit jaar is op initiatief van onder andere Paul Koedijk, de beheerder van de grote kerk die achter de voormalige synagoge staat, een uniek project gestart. Daarbij is in de grote kerk op ware grootte de synagoge compleet nagebouwd. Er is zowel in als om het model van de synagoge heen allerlei materiaal tentoongesteld om iets van de geschiedenis en het lot van de Joden van Geertruidenberg te laten zien. Een initiatief waaraan wij als Dijksynagoge een bescheiden bijdrage konden leveren. Heeft u de gelegenheid om dit te bekijken? Doe dat! De expositie moet nog worden geopend, maar de verwachting is dat bezoek in kleinere groepen binnenkort mogelijk is. Let op het nieuws, van harte aanbevolen!