Joods Leerhuis

Het voorlezen uit de profeten was een gevolg van het verbod de Thora voor te lezen. Voor de Haftara koos men een tekst die met de afdeling van de week te maken had (meestal uit de profeten). Nadat de Thora weer gelezen mocht worden is deze traditie gehandhaafd. Sinds 2016 wordt samen met Anneke van Dijk – verbonden aan de liberaal joodse gemeente Den Haag – in groepsverband gestudeerd en gediscussieerd over de hedendaagse  betekenis van de eeuwenoude woorden van de Thora.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u te melden dat de lessen van het Joods leerhuis in de afgelopen periode niet alleen online voortgezet konden worden, maar ook succesvol waren! Het  succes zit met name in het feit dat er geleerd, gedoceerd én gediscussieerd wordt. Over bekende

en minder bekende gebeurtenissen zoals die in de Thora omschreven onder meer ook in de Talmoed besproken worden. Indien u geïnteresseerd en in de gelegenheid bent om deel te nemen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op en woon een les bij. De data die tot de zomer nog gepland staan

zijn:

  • 11 en 25 april
  • 9 en 23 mei
  • 6 en 20 juni.

De studieavonden vinden op maandagavond plaats, om de 14 dagen, nog even digitaal, van 20.00 – 21.30 uur.
Deelname per avond: EUR 10,–. Informatie: info@avdconsultancy.eu