ANBI

De stichting Dijksynagoge is een erkende ANBI instelling. Dat is een instelling uitsluitend  of nagenoeg uitsluitend het Algemeen Nut Beogende Instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 2001. De ANBI status wordt verleend door de belastingdienst mits aan de daarvoor door de belastingdienst gestelde voorwaarden wordt voldaan. De belastingdienst geeft daartoe een beschikking af. Giften die aan een ANBI instelling geschonken zijn, zijn fiscaal aftrekbaar.

Met ingang van 1 januari 2014 stelt de fiscus nadere eisen aan een erkende ANBI instelling zoals de Dijksynagoge. Op de internetsite moeten de volgende gegevens van de ANBI staan:

1) de naam: stichting Synagoge Sliedrecht / Hardinxveld-Giessendam

2) fiscaal nummer: 8040.87.386

3) contactgegevens:

bezoekadres: Rivierdijk 51, Sliedrecht
secretariaat:  Rivierdijk 404, 3361 AK, Sliedrecht
telefoon: 0184 – 419 408 / 06 – 109 78 191
email: info@dijksynagoge.nl

4) bestuurders:

R.J. (Ronald) Kitsz, wonende te Sliedrecht, voorzitter
M.M. (Marjolein) Ippel – Wijgerse, wonende te Sliedrecht, secretaris
A.C. (Ton) de Koning, wonende te Rotterdam, penningmeester
(Yvar) Monasch, wonende te Eindhoven, algemeen bestuurder

5) het beleidsplan: Beleidsplan 2018-2023

6) het beloningsbeleid: zie beleidsplan 2018-2023

7) doelstelling: het behouden en in stand houden van het synagogegebouw; een en ander zodat het gebruikt kan worden voor onder meer diensten van een joodse gemeente; herinneringsruimte; tentoonstellingsruimte; etc.

8) een verslag van de uitgevoerde activiteiten:

Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015 
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020

9) een financiële verantwoording:

Financiële jaarverslagen: 201520162017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023