Over de Dijksynagoge

De stichting Dijksynagoge is gevestigd te Sliedrecht. De oude, uit 1845 daterende synagoge, staat in Sliedrecht Oost, aan de Rivierdijk 51.

English information

In de volksmond staat de synagoge inmiddels bekend als de Dijksynagoge. In de eerste plaats omdat zij aan de dijk gebouwd is, in de tweede plaats om zich daarmee te onderscheiden van alle andere synagogen ter wereld, waarvan – zover ons bekend – geen bestaat die ook aan een dijk gevestigd is.

De stichting heeft zich bij haar oprichting ten doel gesteld het gebouw voor de toekomst te bewaren en in de eerste plaats geschikt te maken voor de eredienst. Gelet op het relatief gering aantal joodse inwoners in de streek, en het feit dat er slechts incidenteel een dienst gehouden wordt, ligt de nadruk van de activiteiten op het gebruik voor andere doeleinden.

In 2002 is het gebouw herplaatst, heringericht en inmiddels vinden er tal van activiteiten plaats die al dan niet door het stichtingsbestuur georganiseerd en/of gefaciliteerd worden.

U vindt de Dijksynagoge aan de Rivierdijk 51 te Sliedrecht. Vanaf de A15 is het pand gemakkelijk te vinden door de afslag Sliedrecht-Oost te nemen. Vervolgens gaat U de dijk op, Sliedrecht in en het eerste pand aan Uw rechterhand, onder de hoogspanningsmast is de Dijksynagoge.

Voor meer informatie nodigen wij u uit onze website nader te bekijken. U vindt daar onder meer informatie over de geschiedenis van het gebouw en de joodse gemeenschap, maar ook over het huidige gebruik van het gebouw en de gebruiksmogelijkheden voor U.

Een actuele presentatie is de downloaden via deze site: PRESENTATIE januari 2014

Voor nog meer informatie nodigen wij u van harte uit een bezoek aan onze synagoge te brengen. Met trots laten wij u graag onze mooie sjoel zien, met veel expositiemateriaal op relatief weinig ruimte. Bijzonder informatief zowel voor wie op zoek is naar informatie over Jodendom in het algemeen en de lokale geschiedenis in het bijzonder.

U bent van harte welkom!

Contactgegevens en bezoekadres

De Dijksynagoge is gevestigd aan:

Rivierdijk 51
3361 AD Sliedrecht (oost)

Secretariaat:
Ronald Kitsz
Rondo 132, 3363 LB, Sliedrecht
Telefoon: 06 – 109 78 191
E-mail: info@dijksynagoge.nl

Voor rondleidingen en info over huwelijken:
Greet Zijlstra
Tel: 0184 – 411 527
E-mail: gj-zijlstra@hetnet.nl

Van harte welkom!