Stichting en bestuur

De stichting Synagoge Sliedrecht / Hardinxveld-Giessendam is op 13 december 1994 opgericht en gevestigd te Sliedrecht. Het secretariaat van de stichting is gevestigd op het volgende adres:

Adres: Rondo 132
3363 LB Sliedrecht
Tel: 0184 – 419408
Fax: 0184 – 419023
E-mail: info@dijksynagoge.nl

Rabobank: 39.93.06.587
Kamer van Koophandel: 411.21.602

De stichting is destijds opgericht om, in de in het kader van de dijkversterking, de komende sloop van de oude synagoge te voorkomen. Hoewel niet voorkomen kon worden dat het gebouw van haar oorspronkelijke plaats weg moest is het gebouw toch behouden voor de toekomst.

Na een ingenieus uitgevoerd plan van demontage in 1998 is de synagoge in 2002 herplaatst. Hierdoor zijn niet alleen de oude muren, met haar sfeer en haar geschiedenis bewaard gebleven, maar ook de gebeden die generaties lang zijn opgezegd en hun plaats hebben gekregen in de geschiedenis van het gebouw.

De synagoge is in oorspronkelijke staat ingericht. Dat wil zeggen zoals het eruit gezien zou kunnen hebben. Tot op heden is namelijk niemand gevonden die precies heeft kunnen vertellen of laten zien hoe het er oorspronkelijk van binnen uitzag. Wel zijn er tekeningen in het Rijksarchief gevonden die een indruk geven van de indeling van de synagogeruimte. Bij de huidige inrichting is gebruik gemaakt van het meubilair van de ongeveer even oude synagoge uit Zaltbommel. Daarmee is met zekerheid de sfeer van de 19e eeuw herschapen.

Het gebouw is eigendom van de stichting. Statutair ligt vast dat het bestuur tenminste voor een deel uit joodse bestuurders moet bestaan. Na de herbouw is het streven van het bestuur erop gericht het joodse leven in en om de synagoge te stimuleren en een onderdak te geven. Daarbij is de instandhouding van het gebouw een belangrijke voorwaarde. Het bestuur organiseert daarom uiteenlopende activiteiten. Daarbij valt te denken aan muziekuitvoeringen, lezingen en exposities. Maar ook worden er rondleidingen gegeven en zijn er vaste open dagen. Voorts is in het gebouw een bescheiden maar interessante bibliotheek te vinden.

Zoals ook elders op deze website lezen is, wordt de Dijksynagoge inmiddels regelmatig gebruikt voor de eredienst. Het bestuur is bijzonder verheugd met deze ontwikkeling. Voor de goede orde hecht het bestuur er wel aan op te merken dat de diensten door de stichting mogelijk worden gemaakt, namelijk door de ter beschikking stelling van het gebouw, maar niet door de stichting worden georganiseerd. Weliswaar zijn er onder bestuursleden enkelen die ook bij de organisatie van de diensten betrokken zijn, maar niet in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting. Dat betekent dat de diensten niet onder verantwoordelijkheid van het bestuur maar onder verantwoordelijkheid van de kehille vallen.

Het bestuur van de stichting bestaat op 1 januari 2014 uit:

R.J. (Ronald) Kitsz, voorzitter/secretaris, wonende te Sliedrecht

A.C. (Ton) de Koning, penningmeester, wonende te Rotterdam

Y.(Yvar) Monasch algemeen bestuurder, wonende te Eindhoven