Welkom

De stichting Dijksynagoge is gevestigd te Sliedrecht. De oude, uit 1845 daterende synagoge, staat in Sliedrecht Oost, aan de Rivierdijk 51.

Voor de stichting Dijksynagoge is steun-ons2014 een spannend jaar.

Voor het laatste nieuws over de Dijksynagoge, luister naar audio bericht op Radio Rijnmond van augustus 2014.

English information

Na de herplaatsing in 2002 is de synagoge in 2003 heringewijd. Het hele project heeft € 685.437,– gekost. Ten tijde van de herinwijding was er nog € 338.000,– nodig, waarvoor een hypothecaire lening is aangegaan. Op 31 december 2013 had dit afgelost moeten zijn. Omdat er nu nog een schuld van € 100.000,– open staat, heeft de stichting één jaar uitstel gekregen van de lokale Rabobank. Zij staat echter wel onder bijzonder beheer bij de bank.

Zou niet zonde zijn als de enige synagoge in de regio, het laatst overgebleven, zichtbare bewijs van de joden die hier eeuwenlange gewoond hebben, de enige dijksynagoge ter wereld haar deuren zou moeten sluiten?

Het bestuur heeft daarom samen met vrijwilligers een plan bedacht om deze laatste € 100.000,– af te lossen. Er is een fondsenpiramide bedacht waarbij voor de grote, de middelgrote en kleine beurs de mogelijkheid bestaat om bij te dragen aan de instandhouding van de Dijksynagoge. Voor de lange termijn is daarvoor overigens, vanwege noodzakelijk onderhoud aan het gebouw en de wegzakkende terp eromheen, naar schatting op termijn nog zo’n € 35.000,– extra nodig. Maar de eerste prioriteit ligt bij de aflossing van het laatste gedeelte van de hypothecaire schuld.

Concreet, de fondsenpiramide.

Voor ca. € 45.000,– is de stichting op zoek naar bedrijven, fondsen en particulieren die kunnen bijdragen met een bedrag van ca. € 5.000,– tot € 10.000,– of meer.

Voorts is de stichting voor ca. € 35.000,– op zoek naar bedrijven, fondsen en particulieren die kunnen bijdragen met een bedrag van ca. € 1.000,– tot € 3.000,–.

En ten slotte is de stichting voor ca. € 20.000,– op zoek naar bedrijven, fondsen en particulieren die kunnen bijdragen met een kleinere bijdrage, al of niet met acties, bij elkaar gebracht.

U wordt uitgenodigd ons te helpen ons probleem op te lossen. Alles is welkom, voor elke bijdrage zijn wij u bijzonder erkentelijk!

Een bijdrage kunt u overmaken op: NL96 RABO 0399 3065 87

Ten name van: Dijksynagoge Sliedrecht

ANBI

De stichting Dijksynagoge heeft de ANBI status. Dat is: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Ook is er de mogelijkheid bij testament een legaat te geven. Maar uiteraard kan er ook vandaag, al dan niet eenmalig, een bijdrage worden overgemaakt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!!

Nadere informatie

In de volksmond staat de synagoge inmiddels bekend als de Dijksynagoge. In de eerste plaats omdat zij aan de dijk gebouwd is, in de tweede plaats om zich daarmee te onderscheiden van alle andere synagogen ter wereld, waarvan – zover ons bekend – geen bestaat die ook aan een dijk gevestigd is.

De stichting heeft zich bij haar oprichting ten doel gesteld het gebouw voor de toekomst te bewaren en in de eerste plaats geschikt te maken voor de eredienst. Gelet op het relatief gering aantal joodse inwoners in de streek, en het feit dat er slechts incidenteel een dienst gehouden wordt, ligt de nadruk van de activiteiten op het gebruik voor andere doeleinden.

In 2002 is het gebouw herplaatst, heringericht en inmiddels vinden er tal van activiteiten plaats die al dan niet door het stichtingsbestuur georganiseerd en/of gefaciliteerd worden.

U vindt de Dijksynagoge aan de Rivierdijk 51 te Sliedrecht. Vanaf de A15 is het pand gemakkelijk te vinden door de afslag Sliedrecht-Oost te nemen. Vervolgens gaat U de dijk op, Sliedrecht in en het eerste pand aan Uw rechterhand, onder de hoogspanningsmast is de Dijksynagoge.

Voor meer informatie nodigen wij u uit onze website nader te bekijken. U vindt daar onder meer informatie over de geschiedenis van het gebouw en de joodse gemeenschap, maar ook over het huidige gebruik van het gebouw en de gebruiksmogelijkheden voor U.

Een actuele presentatie is de downloaden via deze site: PRESENTATIE januari 2014

Voor nog meer informatie nodigen wij u van harte uit een bezoek aan onze synagoge te brengen. Met trots laten wij u graag onze mooie sjoel zien, met veel expositiemateriaal op relatief weinig ruimte. Bijzonder informatief zowel voor wie op zoek is naar informatie over Jodendom in het algemeen en de lokale geschiedenis in het bijzonder.

U bent van harte welkom!

Contactgegevens en bezoekadres

De Dijksynagoge is gevestigd aan:

Rivierdijk 51,

3361 AD Sliedrecht (oost)

Secretariaat:

Ronald Kitsz

Rondo 132, 3363 LB, Sliedrecht

Telefoon: 06 – 109 78 191

E-mail: info@dijksynagoge.nl

Voor rondleidingen en info over huwelijken:

Greet Zijlstra

Tel: 0184 – 411 527

E-mail: gj-zijlstra@hetnet.nl

Van harte welkom!

Recente berichten