Vrijwilligers

Geen stichting kan bestaan zonder vrijwilligers. Mensen die veelal de stille motor van een organisatie zijn en zich realiseren dat de aanmelding voor vrijwilligerswerk ertoe leidt dat er op je gerekend wordt. Er zijn velerlei motieven denkbaar om vrijwilligerswerk te doen, maar welke die ook zijn, in alle gevallen geeft het ook de vrijwilliger een vorm van voldoening; ergens betrokken bij zijn, zich nuttig maken en deel uitmaken van een sociaal netwerk.

De stichting Dijksynagoge kan en mag zich verheugen in het bestaan van een trouwe groep vrijwilligers die allerlei werkzaamheden en activiteiten geheel belangeloos voor haar rekening neemt. Daarbij gaat het o.a. om het bijhouden van de tuin, het schoonmaken van het gebouw, geven van rondleidingen en toezicht houden tijdens Open Dagen. Maar ook kunnen er incidenteel voorkomende werkzaamheden zijn waarop elke vrijwilliger die op dat moment beschikbaar is gevraagd wordt om een avondje te komen helpen.

In 2005 is er een traditie gestart om, bij wijze van dank aan de vrijwilligers, jaarlijks een uitje te organiseren waarbij het nuttige met het aangename wordt verenigd. Bijvoorbeeld een bezoek aan een andere synagoge of museum elders in het land en gezellig koosjer (!) uit eten.

Indien u belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk aarzel dan niet en neem contact op met ons secretariaat, telefonisch of per mail. U kunt daarvoor gebruik maken van het inschrijfformulier dat op deze website beschikbaar is, maar dat kan ook later ingevuld worden. Er zal dan een oriënterend gesprek worden gepland om wederzijds kennis te maken en te onderzoeken of u en wij bij elkaar passen. Denk overigens niet te snel dat U ergens niet geschikt voor zou zijn. Indien nodig wordt U ingewerkt en van de nodige instructies voorzien of kunt U eerst de kunst van een ander afkijken.