Kehille & diensten

KEHILLA & DIENSTEN

Synagoge

Meestal is het Joodse gebedshuis bekend onder de Griekse benaming van “Synagoge” wat “samen leren” betekent. De Asjkenazische (Duits en Oost-Europese) Joden spreken onder elkaar over “sjoel”, dit komt van het Duitse Schule (school). Hiermee wordt een belangrijk gebruik van de synagoge beschreven. Maar er zijn nog meer functies en benamingen voor een synagoge:

Snoge = is verkorting voor synagoge. Deze benaming wordt gebruikt door de Sefardische (Zuid-Europa/Noord-Afrika) afkomstige Joden.

Beth Knesset = hebreeuws voor Huis van samenkomst.

Beth Tefilla= Gebedshuis

Beth Hamidrasj= hebreeuws voor Huis van studie – leerhuis. Hiermee bedoelt men dat gedeelte van de synagoge dat speciaal voor studie bestemd is. Meestal is daar een uitgebreide bibliotheek aanwezig

De synagoge is een gewijde ruimte. De Alomtegenwoordigheid van de Eeuwige komt symbolisch tot uitdrukking in het Ner tamid, het eeuwig licht, dat vaak boven of naast de Aron HaKodesj brandt. Het symboliseert de menora uit de oude Tempel. Op de bima wordt de Tora gelezen en de dienst geleid. Het is meestal een verhoogd podium in het midden van de synagoge. De orthodoxe synagogen hebben een aparte afdeling voor mannen en voor vrouwen, gescheiden door een zgn. mechitsa, dit kan een gordijn zijn of een schot, zodat mannen en vrouwen elkaar tijdens de dienst niet zien. Meestal bestaat de mechitsa uit een apart vrouwenbalkon. In niet orthodoxe synagogen zitten mannen en vrouwen gewoon naast elkaar.

In de dijksynagoge volgt men echter de traditionele ritus, dus is er een vrouwenbalkon aanwezig, waar tijdens de herinwijding op 21-10-2003/25 tisjri 5764 de vrouwen plaatsnamen. Boven alle verwachting zijn er na deze dienst nog vele diensten en feestdagen gevolgd. Aanvankelijk aarzelend namen een aantal bij het project betrokken bestuurders en vrijwilligers het initiatief diensten te organiseren. Zo ontstond heel voorzichtig een kleine kehilla (joodse gemeente). Daarbij stuitten we op praktische problemen, zoals b.v. het vinden van een chazzan en het vereiste aantal mannen (10) voor een minje. Deze voortgang is wel een historisch moment te noemen, immers, sinds 1920 was er 83 jaar verstreken en lag het niet in de verwachting dat er -mede door de dijkverzwaring- ooit nog een dienst zou plaatsvinden. En toch is dit wonder geschied! Een belangrijke bijdrage hierin heeft Awraham HaLevy geleverd, die zijn diensten aan de kehilla, Majim beSasson, verleende.

Het meest kenmerkende van de synagoge is de openbare lezing van de Tora, elke week een gedeelte, dat parasja of sidra wordt genoemd.

De inmiddels bestaande groep van bezoekers van de diensten komt uit verschillende lagen van de bevolking. De joodse bezoekers hebben vaak een verschillend land van herkomst en godsdienstige opvoeding, maar ondanks de verschillen bestaat er onder hen een gemeenschapsgevoel.

Op dit moment is de kehilla niet aangesloten bij eenvan de landelijke joodse stromingen, hoewel er tijdens de diensten de traditionele ritus wordt aangehouden.

Men ervaart het als een voorrecht, maar ook als een belangrijke waarde dat bezoekers zich welkom voelen.

We zijn er trots op dat we met elkaar in de relatief korte periode van het bestaan van de heringewijde sjoel al veel hoogtepunten hebben meegemaakt, zoals choepot (joodse huwelijken), bar- en bat mitswa’s, een brith mila en vele feesten en sjoeldiensten.

Informatie hierover kunt u verkrijgen door contact op te nemen met A.C. de Koning, tel. 010-4769789/06-22526405 of per e-mail ajdekoning@yahoo.com