BIJZONDER OPTREDEN VAN BETH JEHOEDA IN DIJKSYNAGOGE

nieuwsbrief

Op de laatste zondag van maart van dit jaar trad het joods koor Beth Jehoeda uit Den Haag bij ons op. Tot verrassing van ons en het koor, deze keer een volle zaal. Het koor is in 1995 opgericht, op verzoek van Awraham Soetendorp. Onder leiding van dirigent Nancy Mayer zong men prachtige Hebreeuwse liederen, maar ook synagogale muziek en soms liedjes in Jiddisch of Latino.

Toen jaren geleden (voor de herbouw en herinwijding van de Dijksynagoge) het Amsterdams Synagogaal Koor in Sliedrecht kwam optreden, was de toenmalige tenor Hans Bloemendaal verhinderd. De boodschap die wij vooraf kregen was: “Meneer Bloemendaal heeft last van zijn stem, als hij toch komt krijgt het publiek ook last van zijn stem”.

Van de stemmen van het joodse koor Beth Jehoeda hebben wij geen last gehad, integendeel, we hebben er met volle teugen van genoten, koor- en solozang onder bezielende leiding van Nancy Mayer!