Vernieuwen expositie

Actueel, nieuws

IMG_20151014_215026De huidige expositie in de Dijksynagoge is aan vernieuwing toe. Dit betreft enerzijds de lijsten van de informatiepanelen. Anderzijds de inhoud van een aantal van deze panelen. Destijds (in 2009) zijn de lijsten goedkoop gekocht, maar mede door de vochtoverlast aan vernieuwing toe. Daarnaast levert het historisch onderzoek naar de persoonlijke geschiedenis van joodse inwoners interessante informatie op die wij blijvend toegankelijk willen maken voor het publiek. Onderzoek dat plaats vindt in het kader van het initiatief om (ook) in Sliedrecht Stolpersteinen te plaatsen. Voor info zie: https://www.facebook.com/struikelstenensliedrecht Aan het vernieuwen van de lijsten is een prijskaartje verbonden, maar u kunt ons daarmee helpen, bijvoorbeeld door een (deel van) een lijst financieel te adopteren. Het gaat om aluminium lijsten met een houten opdruk, zoals het plaatje laat zien. Een grote lijst (100 x 70 cm) kost: EUR 114,30, een kleinere lijst (70 x 50 cm): EUR 76,– en de kleinste lijst (40 x 50 cm.): EUR 50. Doet u mee? Maak dan naar eigen keuze een bedrag over op IBAN rekeningnummer: NL96 RABO 0399 3065 87 Ten name van: Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht, onder vermelding van: Bijdrage vernieuwen expositie. Bij voorbaat onze hartelijke dank!!