VERNIEUWEN EXPOSITIE

Actueel, nieuws

Eerder hebben wij melding gemaakt van de vernieuwing van de expositie. Het plan is om meer aandacht te besteden aan de regionale geschiedenis in het algemeen en de lokale geschiedenis in het bijzonder. Hiervoor wordt onder andere meer ruimte gecreëerd door de informatie over de tuin buiten naar de tuin te brengen (apart project). De begroting van de hiermee gepaard gaande kosten, inclusief een openingsfeestje, bedraagt in totaal bijna EUR 3.800,–. Daarvan is inmiddels EUR 1.500 door stichting Kaai uit Sliedrecht toegezegd. Een aanvraag bij het Levi Lassen fonds is nog in behandeling. Wij houden u op de hoogte!