UW BIJDRAGE

Actueel, nieuws

Voor onze vaste financiële lasten, ons onderhoud, maar ook noodzakelijk groot onderhoud doen wij vriendelijk doch dringend een beroep op u.

Kunt ons helpen, dan graag! Wij zijn blij met elk bedrag, groot of klein, alles voor de instandhouding van de Dijksynagoge, bij voorbaat hartelijk dank!!

Uw gift is welkom en op rekeningnummer: NL96 RABO 0399 3065 87, ten name van: Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht. Bij voorbaat dank!! Info: Ton de Koning, penningmeester@dijksynagoge.nl