Rabbijn Katz bezocht de Dijksynagoge

Actueel, nieuws

In een warme maar goed bezette synagoge sprak op donderdagavond 23 juni rabbijn Shmuel Katz uit Amsterdam. Zijn spreekbeurt ging over de Joodse feesten en de jaargetijden, over het volk Israël en het land, én de verbintenis die tussen deze allemaal bestaat. Hij begon echter te vertellen dat wat de Eeuwige bedacht heeft veel ingenieuzer is dan de knapste dokters kunnen doen, zei dat G’d de mens geschapen heeft om Hem tot vreugde te zijn en verder dat een vonkje spiritualiteit tussen G’d en de mens meer vreugde geeft dan wat ook ter wereld. De jaargetijden zijn een reflectie van de geschiedenis van he Joodse volk, aldus Katz en de mens is verantwoordelijk om aan de natuur terug te geven omdat zij van de natuur ontvangt. G’d heeft de wereld steeds kansen, zoals ten tijde van Noach en na de torenbouw van Babel.

De Joodse feesten hebben verbintenis met de natuur, de oogst mag gevoerd worden, maar er moet ook wat voor de armen achtergelaten worden. Met Joods Nieuwjaar blazen we de sjofar, het herinnert ook aan de levensadem die G’d de mens gaf. De sfeer was goed en vragen waren er volop. Na afloop bewonderde rabbijn Katz de synagoge en expositieruimte en was vol lof over wat hier is neergezet. Het bestuur van de Dijksynagoge hoopt hem in de toekomst weer een keer te mogen verwelkomen.