Nieuwsbrief augustus 2022

nieuwsbrief

Veel te melden en dat is goed nieuws!

Eerder dit jaar zijn we weer met de Open Dagen
gestart en hoewel dit niet zo veel bezoekers meer
oplevert dan in onze eerste jaren na de herbouw,

zijn er altijd interessante ontmoetingen, waar we
bovendien dan ook tijd genoeg voor hebben.
De cursussen joodse les en Ivriet konden gelukkig
weer in de synagoge plaatsvinden. Voor de zomer
hebben wij als gastspreker rabbijn Shmuel Katz in
ons midden gehad, die ondanks de warmte van die
dag met een goede opkomst en ook een oplettend
publiek geconfronteerd werd.

Lees verder in de nieuwsbrief…