OPTREDEN JOODS KOOR AFGELAST

nieuws

In navolging van de adviezen van het RIVM is besloten om, vanwege het coronavirus, het optreden van het Joods Koor Beth Jehoeda niet door te laten gaan. Dit was gepland op zondag 22 maart a.s. De bedoeling is dit later dit jaar alsnog te organiseren. Dat zal dan op de gebruikelijke wijze (nieuwsbrief, website, persberichten) bekend gemaakt worden. Een extra mailing zal verzonden worden waarbij, behalve de donateurs en anderen die op de lijst voor de nieuwsbrief staan, degenen die zich voor 22 maart reeds aangemeld hadden, tevens meegenomen worden. Het bestuur spreekt de hoop uit dat er binnen afzienbare termijn een remedie tegen het virus gevonden wordt.