Opening expositie in Sliedrechts Museum

Actueel, nieuws

15_1265_CVI poster A3 zomertentoonstelling Sliedrecht [DRUK]Op vrijdag 9 oktober jl, vond in Sliedrecht de officiële opening van de expositie “Vreugde in Verdrukking” plaats. Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties spraken allen een woord. Allereerst sprak Ad van Willigen, voorzitter van de stichting Sliedrechts Museum, die allen welkom heette. Vervolgens Ronald Kitsz, bestuurder van de Dijksynagoge, die een aantal van de ter beschikking gestelde voorwerpen besprak. Ten slotte Erik Vink, van de stichting Christenen voor Israël, die een en ander over de totstandkoming van de expositie vertelde. Een expositie, niet alleen interessant voor belangstellenden, maar relevant voor iedereen. De actualiteit is immers dat Joden wereldwijd en helaas in toenemende mate nog steeds in de verdrukking zijn, aldus Erik Vink. De formele openingshandeling vond plaats met het blazen op de sjofar, waarna de expositie voor geopend werd verklaard. Onder het genot van een drankje konden genodigden de expositie bewonderen die echt het moeite van het kijken waard is.
Elke woensdag en zaterdag is het museum hiervoor geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Maak van de gelegenheid deze unieke expositie te bezoeken nu deze in uw regio te zien is. Voor nadere info zie: poster. Of kijk op: http://www.sliedrechtsmuseum.nl/