Nieuwsbrief september 2020

nieuwsbrief

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, door omstandigheden is het ons niet eerder gelukt weer een nieuwsbrief uit te geven, maar het afgelopen jaar is tot nu toe niet alleen voor ons een vreemd jaar geweest. Immers door de corona epidemie zag de wereld er in korte tijd heel anders uit. Dit laatste betrof ook zeker onze activiteiten die lange tijd nagenoeg stil kwamen te liggen. En dat was en is natuurlijk erg jammer, maar we troosten ons maar met de gedachte dat niet alleen ons dit overkomen is.

Wel hebben wij aan een aantal van de door ons geplande activiteiten een alternatieve invulling kunnen geven. Daarnaast konden wij gelukkig weer, hoewel op kleine schaal maar toch, Open Dagen houden en af een toe een rondleiding voor een kleine groep belangstellenden.

Lees verder in de nieuwsbrief.