Nieuwsbrief februari 2010

nieuws, nieuwsbrief

Graag bieden wij u deze nieuwsbrief aan.Wat hebben wij te
melden? Behalve nieuws van de Kehille ook weer een aantal
berichten van het bestuur. Zonder volledig te zijn noemen wij
hier dat Naomi de Jong weer een cursus Ivriet gaat geven, zoals
zij dit eerder succesvol gedaan heeft. Dat is echt de moeite
waard voor wie kennis wil maken met modern Hebreeuws!
Verder dat er in mei 2010 muziek aan de Dijk zal zijn met Agge
Nebbisj uit Bergen op Zoom.Ten slotte iets over de rondleidin-
gen, maar eerst een bizarre ontdekking.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.