Nieuwsbrief December 2022

nieuws, nieuwsbrief

Chanoeka sameach!

Wanneer u deze nieuwsbrief leest heeft u wellicht nog gepland aan het Chanoekafeest deel te nemen.
Is dat niet (meer) het geval dan is het toch mooi te bedenken dat het meer is dan een soort koosjer alternatief voor Kerst. Chanoeka betekent inwijding en is een feest dat acht dagen duurt. Dit heeft te maken met het wonder van Chanoeka. Voor het her-inwijden van de tempel was het nodig
om de menora te laten branden.

Klik hier om verder te lezen in de nieuwsbrief