Nieuwsbrief december 2014

nieuws, nieuwsbrief

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, Het jaar is bijna voorbij, van de EUR 100.000 die wij aan het eind van het jaar moeten hebben is inmiddels ongeveer 60.000 binnen. Zonder u was dat niet mogelijk geweest! Op deze plaats – ook aan allen die wij niet persoonlijk kunnen bedanken – onze hartelijke dank! Geweldig, wat een steun heeft u ons al gegeven, hartstikke bedankt!

Maar we zijn er dus nog niet. Als het voor u belangstellende of donateur mogelijk is ons dit
jaar nog met een bijdrage te steunen, zouden wij u daarvoor bijzonder erkentelijk zijn! Alles helpt om volgend jaar in een rustig vaarwater te kunnen komen en onze energie weer volledig te kunnen richten op onze activiteiten.

Het bestuur,
Ronald Kitsz, Ton de Koning & Yvar Monasch.

Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.