LEZING DOOR BART WALLET

Actueel, nieuws

Als bestuur van Dijksynagoge zijn wij verheugd dat dr. Bart Wallet bij ons een lezing komt verzorgen. Bart Wallet heeft in Sliedrecht gewoond en o.a. in die tijd historisch onderzoek voor ons gedaan. Als historicus is hij werkzaam bij de afdeling Geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam en de afdeling Hebreeuws en Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam. Zijn vakgebied is de joodse geschiedenis, m.n. van het vroegmoderne en moderne Nederlandse Jodendom.

De lezing zal gaan over: ‘Herinnering en herleving. Joden in Nederland 1945 – nu’.

Dinsdag 27 maart 2018, 20.00 uur
Kosten, inclusief koffie of thee: EUR 5,–.
Reserveren gewenst.

beeld Eran Oppenheimer