JOODSE FEESTDAGEN

Actueel, nieuws

In de afgelopen jaren zijn er veel vieringen op allerlei feestdagen geweest. Van Toe Bisjwat tot Chanoeka, maar ook Pesach, Soekot en de andere gedenkdagen, maar nog niet eerder met Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) en op Jom Kipoer (de Grote Verzoendag). In 2021 echter wel en dat mag bijzonder heten! Niet alleen omdat de beperkte maatregelen dit slechts korte tijd mogelijk maakte, maar ook omdat het vermoedelijk ruim 100 jaar geleden is dat deze feesten hier gehouden werden! 

In 1920 namelijk kwam er een einde aan de Joodse gemeente alhier wegens gebrek aan minjan (10 Joodse mannen). Nu, dus ruim 100 jaar na dato, weer Rosj Hasjana én Jom Kipoer. Geweldig toch! Helaas moest de geplande Chanoekaviering in december wel afgelast worden vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen.