FINANCIËN

Actueel, nieuws

Het liefst zouden wij u niet lastig vallen met een verzoek om een bijdrage, maar indien u in staat bent ons financieel te ondersteunen, heel graag!!

Afgezien van onze doorlopende kosten zoals voor energie, verzekering en klein onderhoud, hebben we grote plannen voor aanpassingen, om te beginnen met de voorkant waarmee het pand weer toegankelijk moet worden voor minder validen. Daarnaast ook voor aanpassingen in het gebouw (onder andere lift) en aan de achterzijde van het gebouw en terras.

Uw gift is welkom en op rekeningnummer: NL96 RABO 0399 3065 87, ten name van: Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht. Bij voorbaat dank!!
Ton de Koning, penningmeester@dijksynagoge.nl .

Wilt u ons eenmalig steunen nu of in de toekomst, bijvoorbeeld met een erfenis of legaat? Neemt u dan ook contact met op met de penningmeester. Wij zijn een ANBI erkende instellingen zodat al uw giften aan onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn!