FINANCIEEL BIJDRAGEN

Actueel, nieuws

Het liefst zouden wij u niet lastig vallen met een verzoek om een bijdrage, maar indien u in staat bent ons financieel te ondersteunen, heel graag! Uw gift is welkom en op rekeningnummer: NL96 RABO 0399 3065 87, ten name van: Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht. Bij voorbaat dank!!

Ton de Koning, penningmeester@dijksynagoge.nl