DROEVIG BERICHT

nieuwsbrief

In onze vorige nieuwsbrief schreven over het door Abel de Jong geschreven boek over de lotgevallen van zijn ouders. Opnieuw vragen wij uw aandacht voor Abel. Recent bereikte ons namelijk het droevige bericht van zijn overlijden. Onderstaand bericht hebben wij in de laatste, voor de huidige feestdagen uitgebrachte uitgave van het NIW (Nieuw Israëlitisch Weekblad) geplaatst. Abel en Ruth de Jong hebben een zeer belangrijke rol gespeeld bij het behoud van de enige Dijksynagoge ter wereld die door de dijkversterking gesloopt dreigde te worden. In 1994 werd hiertoe mede door hen een stichting opgericht. Eind 1997 werd, dankzij bemiddeling van de gemeente Sliedrecht, het eigendom van het pand verworven. Bijgaande foto, van de laatste viering van  Chanoeka in de oude synagoge met in het midden Abel en Ruth de Jong, is inmiddels historisch.