CHANOEKA IN DE DIJKSYNAGOGE: 8 DECEMBER 19.30 UUR

Actueel, nieuws

Op zaterdag 8 december vieren wij weer graag samen met U het traditionele Chanoekafeest. Het feest van de herinwijding van de Tempel. Een belangrijke gebeurtenis in de Joodse geschiedenis die haar actualiteitswaarde nog altijd heeft. Een tijd waarin de vrijheid om onbedreigd voor de Joodse identiteit uit te komen in het geding is.

U bent welkom om samen met ons Chanoeka te vieren. Een avond van zingen, verhalen vertellen en eten met elkaar. U bent van harte welkom!
Heeft U een Chanoekia, neem die dan mee!