CHANOEKA IN DE DIJKSYNAGOGE: 21 december, 19.30 uur

Actueel, nieuws

Dit jaar is het van zondagavond 18 tot en met maandagavond 26 december Chanoeka. Op woensdagavond 21 december a.s. (in tegenstelling tot de eerdere aankondiging van donderdag 22 december) zal in de Dijksynagoge weer de jaarlijkse Chanoekaviering plaatsvinden. Dit jaar samen met de leden van het joodse koor Al Naharot, die voor hun repetities weer onderdak gevonden hebben in de Dijksynagoge.

Het is het feest dat bekend staat als het feest van de lichtjes of het inwijdingsfeest, het enige belangrijke feest dat niet in de Thora of Tenach genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën, nadat deze, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling, de Syriërs verslagen hadden. Daarbij neemt de vondst van een kruikje reine olie, die gebruikt kon worden om de menora (de zevenarmige kandelaar) in de tempel weer aan te steken, een belangrijke plaats in. Hoewel de hoeveelheid olie slechts voldoende was voor één dag bleef de lamp door een wonder acht dagen lang branden. Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Het viert het behoud van de eigen, Joodse identiteit. Het zal een avond zijn met verhalen, zingen en eten, maar vanzelfsprekend ook met het aansteken van de eigen door de bezoekers meegebrachte Chanoekia. U bent van harte welkom!