LOOFHUT DIJKSYNAGOGE, BEZOEK & SPECIAAL ARRANGEMENT

Actueel, nieuws

Op 1 oktober jl. was het Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjana). We leven nu in het jaar 5780. Na het Joods Nieuwjaar volgt de Grote Verzoendag (Jom Kippoer) en vervolgens het Loofhuttenfeest (Soekoth). Dit jaar is de loofhut (Soekah) in tuin van de Dijksynagoge aan de Rivierdijk 51 opgebouwd door leerlingen en hun docent Christiaan Boer, van scholengemeenschap Wellant Chr. VMBO, de BOSSEKAMP. Het bestuur van de Dijksynagoge vindt het geweldig wat deze jongelui hebben gepresteerd! Bij deze gelegenheid kregen zij een korte Joodse les over het Loofhuttenfeest.

De loofhut blijft voor educatieve doeleinden nog wat langer staan. De loofhut is te bezoeken door een rondleiding te boeken en ook nog op de Open Dagen 9 en 10 november, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Daarnaast is er op donderdag 24 oktober voor belangstellenden een bezoek mogelijk.

Hiervoor is een Speciaal Arrangement samengesteld, compleet met koosjere Lunch, Verhalen en Live Muziek! Vanzelfsprekend wordt ook het Loofhuttenfeest nog toegelicht. Om 11.00 uur ontvangst met koffie. De bijeenkomst duurt tot ca. 13.30 uur. In verband met de voorbereidingen en het beperkt aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk: info@dijksynagoge.nl of telefonisch / via WhatsApp via: 06 – 109 78 191. Prijs p.p.: € 20. Komt u ook?