Financiën

Actueel

Het is niet onze gewoonte hier zo prominent aandacht aan te besteden, maar daar wijken wij nu vanaf vanwege het simpele feit dat wij ons niet anders kunnen veroorloven. Uit vaste inkomsten, zoals die van donateurs, rondleidingen en andere activiteiten, kunnen wij onze reguliere kosten betalen. Kosten voor energie, kleine inkopen, klein onderhoud en de verzekering.

Maar tegenvallers – die er altijd kunnen zijn – zouden ons voor problemen kunnen stellen. Problemen die wij liever voor zijn. In alle jaren die achter ons liggen zijn er trouwe, hele trouwe donateurs geweest en nog altijd, waarvoor wij zeer dankbaar zijn!

Aan ieder van u die dit leest ons serieuze verzoek ons of voor het eerst of deze keer extra te ondersteunen. Voor alles wat wij in de toekomst graag mogelijk blijven houden hebben wij u nodig. Mogen wij op u rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank!

Uw gift is welkom: op rekeningnummer: NL96 RABO 0399 3065 87, t.n.v. Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht. Ton de Koning, penningmeester@dijksynagoge.nl