Joods Leerhuis

Het voorlezen uit de profeten was een gevolg van het verbod de Thora voor te lezen. Voor de Haftara koos men een tekst die met de afdeling van de week te maken had (meestal uit de profeten). Nadat de Thora weer gelezen mocht worden is deze traditie gehandhaafd. Sinds 2016 wordt samen met Anneke van Dijk – verbonden aan de liberaal joodse gemeente Den Haag – in groepsverband gestudeerd en gediscussieerd over de hedendaagse  betekenis van de eeuwenoude woorden van de Thora.

Deelnemers aan de Joodse les met Anneke van Dijk hebben wij gevraagd waarom ze deze lessen zouden willen aanbevelen. PAUL: lernen is Joods leren en weten dat je nooit uitgeleerd raakt. RONALD: de Tora, Tenach en Talmoed blijven mij lessen leren voor en over mezelf. Doe mee! MARIAN: leren luisteren naar de Tenach en naar elkaar. JAN: Kennismaken met de wereld van het Jodendom. ANNEKE: Samen de schatten in Tora, Tanach, Talmoed e. a. grote werken ontdekken.

De lessen zijn (wijzigingen voorbehouden) op maandagavond van 19.30 – 21.00 uur in de Dijksynagoge.  De data voor het komende maanden zijn:

3 en 24 april
8 en 22 mei
5 en 19 juni.

U bent van harte welkom om een keer vrijblijvend aan te schuiven. Kosten: € 10 per les. Opgeven, of een keer meedoen? Stuur een berichtje naar Anneke: info@avdconsultancy.eu