Bibliotheek

In de voormalige bedsteden van het onderhuis van de synagoge is een bescheiden bibliotheek gevestigd. Veel van de boeken komen uit privé-verzamelingen. Een deel is gekocht met geld dat exclusief voor de aanschaf van boeken aan ons ter beschikking is gesteld.

Spelregels

Om lid te kunnen worden vragen wij van U een inschrijfbedrag van € 5,–. Bij inschrijving vragen wij van U een legitimatiebewijs mee te nemen. De bibliotheek is geopend op dezelfde tijden als wanneer er open dagen zijn. Dat is elke tweede zaterdag en daarop volgende zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Geleende boeken (waarvoor een bescheiden bijdrage per geleend boek van U gevraagd wordt) mogen 1 maand in Uw bezit mogen zijn.

Heeft U belangstelling om lid te worden en/of zou U zich als vrijwilliger voor de bibliotheek willen opgeven, neemt U dan contact met ons op.

Oude boeken
Heeft U oude boeken beschikbaar die wellicht passen binnen de collectie van onze bibliotheek dan nemen wij die graag van U in ontvangst. De voorwaarde die wij daaraan verbinden is dat U het geen probleem moet vinden dat wij bepalen of wij de door U aangeboden boeken inderdaad ook passend vinden. Mocht dat niet het geval zijn, of mochten wij wellicht al over het door U aangeboden boek beschikken dan moet U het geen probleem vinden dat wij dit doorverkopen. De opbrengst komt ten goede aan de stichting. Wellicht ten overvloede melden wij dat wij alleen boeken in goede staat in ontvangst kunnen nemen.

De collecte
Onze collectie boeken is onder te verdelen in diverse categorieën. Er zijn informatieve boeken en romans, zowel voor kinderen als voor volwassen, maar ook een bescheiden omvang van Hebreeuwse boeken. Deze boeken zijn voor uitlening geschikt. Daarnaast zijn er naslagwerken die allen ter inzage beschikbaar zijn maar niet uitgeleend worden. De lijsten van aanwezige boeken worden binnenkort op de website geplaatst.