Links

Deze pagina bevat een selectie van de grote hoeveelheid links op het internet, die op hun beurt ook weer vele links vermelden, maar overigens ook onderling naar elkaar kunnen verwijzen. Voor wie op zoek is naar informatie over Israël en het Jodendom is er veel te vinden. Wij hopen U hiermee nuttige links te verschaffen.

www.birkatolam.nl
Joodse Educatieve Stichting Nederland

www.erfgoedhuis-zh.nl
Monumentaal cultureel erfgoed in Zuid Holland

www.folkertsmastichting.nl
Stichting voor studie van Talmoed en andere joodse geschriften

www.hebreeuws.org
Vereniging tot bevordering van kennis van Hebreeuws

www.israelinfo.nl
Christenen voor Israël

www.jhm.nl
Joods Historisch Museum

www.jnf.nl
Joods Nationaal Fonds (plant een boom)

http://jodendom.pagina.nl
Pagina met links, gerubriceerd

www.joods.nl
Jodendom en Israël

www.joodsmonument.nl
Digitaal Monument voor de omgekomen gemeenschap

www.joodsweb.nl
Informatie, plaatjes en links

www.jpost.com
Jerusalem Post, dagblad in Israël

www.ljg.nl
Verbond van Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland

www.masorti.nl
Nederlands joods kerkgenootschap

www.nik.nl
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap

www.niw.nl
Nieuw Israëlitisch Weekblad

www.esnoga.com
Portugees Israëlitische gemeente (Amsterdam)

http://thehague.mfa.gov.il
Israëlische Ambassade in Den Haag

http://www.synagoge-enschede.nl/
Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur

http://www.synagoge-zwolle.nl/
Informatie over de synagoge te Zwolle

http://www.sjoelelburg.nl/
Informatie over het museum van het joods in de provincie (omgeving Elburg)

http://www.sjoelbrielle.nl/                                                                                  De sjoel van Brielle, thans cultureel-historisch monument in het oude stadsdeel van Brielle, met interessante exposities