JOM HASJOA, EEN GEDENKWAARDIGE BIJEENKOMST

Actueel, nieuws

Op woensdag 11 april jl. werd in de Dijksynagoge de jaarlijkse Jom Hasjoa herdenking gehouden. In een volle synagoge werd geluisterd naar het persoonlijk verhaal van Bertie Rodrigues uit Dordrecht. Zij vertelde in de oorlog met haar ouders en broer in de Hollandse Schouwburg terecht te zijn gekomen, maar uiteindelijk te zijn weg gesmokkeld uit de creche aan de overkant van de Schouwburg, naar een pleeggezin in Sneek. Daar kreeg ze een andere naam. Aan haar pleegouders was nadrukkelijk gevraagd de kleertjes te bewaren waarin ze afgegeven was. Men wist namelijk niet hoe lang ze van haar ouders gescheiden zou blijven en of ze na de oorlog nog herkend zou worden was dan de vraag. Die kleertjes zouden daarbij helpen! Bertie vertelde wat de oorlog met haar gedaan had en nog steeds doet, haar ouders die niet teruggekeerd waren, en de kleertjes die ze nog altijd had. Passend was de muziek die onder andere “Mijn Jiddische mama” en het thema van de film van Schindler’s list speelde. Ronald Kitsz stelde dat wanneer degenen, die intolerantie tegen de joden aan de kaak stellen, te horen krijgen dat men zich maar beter gedeisd kunnen houden, er iets fundamenteels mis is met onze samenleving en riep op intolerantie niet te accepteren. Wethouder J.P. Tanis van Sliedrecht en burgemeester D.A. Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam lazen de namen voor van de joodse slachtoffers alhier.
De complete tekst van de toespraken is hier te vinden.

foto: Richard van Hoek

John Hasjoa herdenking, DijksynagogeJomHasjoa.2018-3