BIJZONDER INTERESSANTE LEZING

Actueel, nieuws

Op DINSDAGAVOND 27 maart jl. was dr. Bart Wallet onze gast. In een geweldig boeiende lezing – slechts onderbroken voor een pauze – wist hij de toehoorders ruim 2 uur te boeien met een lezing. In deze lezing ging hij in op de ontwikkeling van de identiteit van de joodse Nederlanders voor en na de Tweede Wereldoorlog. Een identiteit die door het drama van de Tweede Wereldoorlog een serieuze verandering onderging. Stond het zionisme voor de oorlog ver bij het traditioneel jodendom vandaan, na de oorlog was dit wel anders, hoewel het beslist een proces was. Weliswaar was het voorstelbaar dat de gemiddelde Nederlander na de oorlog Nederland wilde opbouwen, maar moest dit ten koste gaan van het passend afrekenen met het verleden waarin toch velen georganiseerd fout waren? Volstrekt ongepast kan het genoemd worden dat de overheid alle kerken – waaronder nota bene ook de joodse Kerkgenootschappen – in de jaren zestig vroeg de oorlogsdaders verder met rust te laten en met ‘christelijke barmhartigheid’ te ontvangen. Het leidde tot innerlijke woede die de vraag actueel hield of er voor de joden in Nederland na de oorlog nog wel ruimte, nog wel een toekomst was. Het verliep echter toch weer anders, alsdus Wallet, die vastgesteld had dat synagoges in steeds belangrijkere mate ook een plaats van herinnering zijn geworden.
IMG_20180327_222016