VERVOLG LEERGANG JODENDOM

Actueel, nieuws

De leergang Jodendom met Anneke van Dijk heeft voor het komende cursusjaar 2 onderwerpen per les. In het eerste gedeelte behandelen we de wekelijkse Thora- en Haftaralezing. In het tweede gedeelte van de les kijken we naar de Joodse geschiedenis in Nederland vanaf de Middeleeuwen, met een korte inleiding over de eeuwen ervoor in Nederland en Europa. Daarmee wordt de lokale geschiedenis in een breder perspectief geplaatst. Per les wordt een verslag gemaakt voor de deelnemers.

Kosten: € 10,– per les.
Data in 2018: op maandag 1 & 15 oktober en op 5 en 19 november.
Opgeven bij: info@avdconsultancy.eu