MODERN HEBREEUWS MET NAOMI DE JONG

Actueel, nieuws

Het Hebreeuws van nu is een heel andere taal dan het Hebreeuws uit de bijbel. Zowel de grammatica als de woorden zijn anders. Het Moderne Hebreeuws is begin vorige eeuw nieuw leven ingeblazen.  Daarvoor werd het voornamelijk in de liturgie gebruikt. Eliezer Ben Jehoeda (1858-1922) wordt beschouwd als de grondlegger van het Modern Hebreeuws. Hij gebruikte de bijbel als bron voor het moderne Hebreeuws maar voegde er nieuwe woorden aan toe zoals elektriciteit, vliegtuig, lucifer en auto, woorden die in de bijbel niet voorkwamen.

Het Modern Hebreeuws is ’s werelds jongste taal, die past bij een land dat continu bezig is zich te vernieuwen. Sommigen vinden de benaming Israëlisch er beter bij passen. Leuk maar ook nuttig als u naar Israël op vakantie gaat. Wij verzekeren u, het werkt aanstekelijk. Na één lesblok wilt u meer!  De lessen vinden plaats op donderdagavond.

Belangstelling in (een proefles) Modern Hebreeuws? Neem dan contact op met Naomi de Jong: naomdj@hotmail.com