Nieuwsbrief maart 2015

nieuws, nieuwsbrief

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden,

Uit de pers, op de webstie of van ons persoonlijk heeft u kunnen vernemen dat het spannende jaar goed afgelopen is. We zijn U daar allemaal zeer dankbaar voor! In ons eindgesprek met de bank konden wij tot een afspraak over de algehele aflossing komen. Dit was mogelijk doordat een drietal ondernemers ons met een renteloze lening te hulp kwam. De bank gaf ons bovendien de rente van het afgelopen jaar terug! Echt geweldig!

We zijn gered en hebben weer tijd om met andere zaken bezig te zijn en nieuwe plannen te maken. In deze brief korte berichten. Daarbij iets over de bezinning over onze positie en rol in de regio. We staan stil bij het feit dat het 70 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.
Om de herinnering levend te houden aan wat nooit vergeten mag worden.

Het bestuur.
Ronald Kitsz, Ton de Koning en Yvar Monasch.

Klik hier om deze niewsbrief te lezen