JOODSE GESCHIEDENIS

Actueel, nieuws

Eerder dit jaar konden we een aantal interessante lessen uit de joodse religie volgen, gegeven door Anneke van Dijk. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat Anneke opnieuw les komt geven. In overleg met haar zijn een aantal onderwerpen afgesproken met als centraal thema: geschiedenis. Veel is daar over te vertellen, heel veel zelfs, al was het alleen maar omdat er jaarlijks met ontdekkingen uit het verelden en gebeurtenissen uit het heden aan toegeveoegd wordt. Zeer interessant, waarbij zeker geldt: het verleden kennen helpt het heden begrijpen. De volgende lessen staan gepland:

Maandag 11 september: De Dode Zee rollen
Eén van de grootste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw, die onze kennis en ons beeld van de joodse religie en cultuur van meer dan 2000 jaar geleden ingrijpend veranderd heeft. Een deel van de inhoud van de Dode Zee rollen is namelijk vele eeuwen verborgen gebleven en heeft nieuwe kennis en nieuwe inzichten in de eigen geschiedenis gegeven.

Maandag 25 september: De wereld van de profeten
Hun roeping, afkomst en de politieke achtergrond waarin ze functioneerden. Een overzicht naar de tijd waarin ze optraden en de boodschap die ze brachten.

Maandag 9 oktober: De functie van de profeten tijdens de ballingschap
Zij die met het volk meegingen naar Babel, hadden een zeer specifieke opdracht. We gaan kijken naar de profetenlezingen tijdens de synagogediensten van Tisja Beav (de treurdag omde verwoesting van de tempel) tot aan Rosj Hasjana (joods nieuwjaar). Dit levert beslist nieuwe interessante inzichten.

Maandag 23 oktober: De strijd om de tempelberg
De ontwikkelingen van de laatste tijd laten zien dat de strijd om de tempelberg een lange geschiendenis heeft en nog altijd actueel is. We zullen de actuele, historische, archeologische en religieuze achtergronden bekijken, een boeiende speurtocht.

In overleg met de cursisten kunnen zij die het leuk vinden over de daarvoor geschikte onderwerpen op voorhand een pitch te maken (kort eigen verhaal met alle belangrijke informatie). Deelname slechts EUR 10,– per avond. Van harte welkom om deel te nemen! Opgaven via: secretariaat@dijksynagoge.nl / tel: 06 – 109 78 191.