GOED NIEUWS OVER DE EXPOSITIE!

Actueel, nieuws

Eerder deze maand werden wij aangenaam verrast door één van onze donateurs die informeerde naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe expositie. Wij hebben toen aangegeven dat het rondkrijgen van de benodigde financiële middelen een probleem is. Tot op heden was er bij meerdere fondsen, zowel lokaal als landelijk, een aanvraag gedaan, maar helaas zonder voldoende resultaat. Betrokkene informeerde wat het zou betekenen wanneer zij het benodigde bedrag vrijwel helemaal zou overmaken? Natuurlijk hebben wij onmiddellijk gemeld dat dit geweldig zou zijn! Later die dag deelde zij mee dit bedrag te hebben overgemaakt. Tjonge wat een verrassing! Vanzelfsprekend hebben wij haar bedankt, nu de vernieuwing van de expositie definitief kan doorgaan. Inmiddels hebben wij de voorbereidingen hieraan weer opgepakt. Nadere informatie zal volgen, ook in onze komende nieuwsbrief.  Langs deze weg bedanken wij deze anonieme gever nogmaals hartelijk voor haar bijdrage en informeren wij u over dit goede nieuws!! Wordt vervolgd.