HERPLAATSING DAVIDSSTER

nieuws

Het oude ijzeren raam met Davidsster dat mooi geplaatst zou kunnen worden in de Oostelijke gevel van ons gebouw hebben wij laten restaureren. Na de ontvangst van een offerte is nu een aanvraag ingediend bij een lokale stichting om de herplaatsing mogelijk te maken. Dat zou toch geweldig zijn! In de eerste plaats uit historisch oogpunt, maar ook gelet op het huidige gebruik van het gebouw. Bovendien zou het de circulatie van frisse lucht verbeteren omdat het raam nu zodanig gerestaureerd is dat het open kan worden gedaan. Uw bijdrage aan de herplaatsing van het raam is ook van harte welkom!

Ongerestaureerd
Gerestaureerd