CURSUSSEN

nieuws

Ook wij waren en zijn in deze tijd van beperkingen genoodzaakt op een andere manier cursus te geven, maar de wonderen van de techniek gaven hiervoor uitkomst. Dit gold zowel voor de Hebreeuwse les met Naomi de Jong als voor de Joodse les met Anneke van Dijk. Tijdens de afgelopen zomer waren er zelfs ‘ontmoetingen’ via de computer mogelijk die normaal gesproken niet hadden plaatsgevonden. Door de cursisten werd dit enorm gewaardeerd. Weliswaar zal de persoonlijke ontmoeting nooit door een ontmoeting via het scherm vervangen kunnen worden, maar een acceptabel en welkom alternatief was het wel!

Inmiddels zijn de cursussen weer hervat. Belangstelling voor les in modern Hebreeuws? Neemt u dan contact op met Naomi de Jong, zij geeft in principe les op donderdagavond. Mail:  naomdj@hotmail.com
Voor de joodse les op maandagavond kunt u contact opnemen met Anneke van Dijk. Mail: info@avdconsultancy.eu  Voor beiden geldt voor dit moment nog dat u wel over een computer, met camera en microfoon moet beschikken, hoewel dit ook via uw mobiele telefoon kan, maar dat is niet ideaal.