UW HULP IS NODIG

nieuws

Na de herplaatsing in 2002 is de synagoge in 2003 heringewijd. Het hele project heeft € 685.437,– gekost. Ten tijde van de herinwijding was er nog € 338.000,– nodig, waarvoor een hypothecaire lening is aangegaan. Op 31 december 2013 had dit afgelost moeten zijn. Omdat er nu nog een schuld van € 100.000,– open staat, heeft de stichting één jaar uitstel gekregen van de lokale Rabobank. Zij staat echter wel onder bijzonder beheer bij de bank.

Zou het niet zonde zijn als de enige synagoge in de regio, het laatst overgebleven, zichtbare bewijs van de joden die hier eeuwenlange gewoond hebben, de enige dijksynagoge ter wereld haar deuren zou moeten sluiten?

Het bestuur heeft daarom samen met vrijwilligers een plan bedacht om deze laatste € 100.000,– af te lossen. Er is een fondsenpiramide bedacht waarbij voor de grote, de middelgrote en kleine beurs de mogelijkheid bestaat om bij te dragen aan de instandhouding van de Dijksynagoge. Voor de lange termijn is daarvoor overigens, vanwege noodzakelijk onderhoud aan het gebouw en de wegzakkende terp eromheen, naar schatting op termijn nog zo’n € 35.000,– extra nodig. Maar de eerste prioriteit ligt bij de aflossing van het laatste gedeelte van de hypothecaire schuld.

Concreet, de fondsenpiramide.

Voor ca. € 45.000,– is de stichting op zoek naar bedrijven, fondsen en particulieren die kunnen bijdragen met een bedrag van ca. € 5.000,– tot € 10.000,– of meer.

Voorts is de stichting voor ca. € 35.000,– op zoek naar bedrijven, fondsen en particulieren die kunnen bijdragen met een bedrag van ca. € 1.000,– tot € 3.000,–.

En ten slotte is de stichting voor ca. € 20.000,– op zoek naar bedrijven, fondsen en particulieren die kunnen bijdragen met een kleinere bijdrage, al of niet met acties, bij elkaar gebracht.

U wordt uitgenodigd ons te helpen ons probleem op te lossen. Alles is welkom, voor elke bijdrage zijn wij u bijzonder erkentelijk!

Een bijdrage kunt u overmaken op: NL96 RABO 0399 3065 87

Ten name van: Dijksynagoge Sliedrecht

ANBI

De stichting Dijksynagoge heeft de ANBI status. Dat is: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Ook is er de mogelijkheid bij testament een legaat te geven. Maar uiteraard kan er ook vandaag, al dan niet eenmalig, een bijdrage worden overgemaakt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!!