Stolpersteine – Struikelstenen

Actueel, nieuws

In de 2e Wereldoorlog zijn zeker 30 Sliedrechtse inwoners omgekomen in Duitse gevangenschap. Vier Joodse families werden in de Holocaust omgebracht. Ook één Sliedrechtse mevrouw die onderdak verleende aan Joden, keerde nooit meer terug, evenals elf van de Merwedegijzelaars die opgepakt werden tijdens de razzia van 16 mei 1944. Het initiatief is genomen om hen te herdenken door in de buurt van hun laatste woonplek een monumentje in het wegdek aan te brengen. Deze “struikelstenen” vormen een blijvende herinnering en een aansporing dat dit nooit meer te laten gebeuren. Eerder heeft het bestuur van de Dijksynagoge hierover gesproken, maar daar waren we nog niet aan toegekomen. Nu heeft Pro Sliedrecht het initiatief genomen, waarbij wij ons graag hebben aangesloten. Het heeft de voorkeur dat velen een beetje dijdragen zodat velen ‘mede-eigenaar’ worden van het initiatief. Doet u mee? Voor actuele informatie zie: facebook.com/struikelstenensliedrecht

Artikel in de Merwestreek: Sliedrechts dialect: Struikelstêêne