OPTREDEN BALCONY PLAYERS: 9 MAART 2017

Actueel, nieuws

In afwachting van de beslissing over de subsidieaanvraag voor de expositie wordt er aan de nieuwsbrief gewerkt. Ondertussen willen wij u graag meedelen dat Ilse Roskam en Moniek de Leeuw van de Balcony Players weer bij ons komen optreden.

De Balcony Players begonnen in mei 2009 met het geven van concerten vanaf een balkon, vandaar hun naam! Sindsdien zijn ze op vele podia en festivals over de hele wereld geweest, waaronder West- en Oost Europa, Noord en Zuid Amerika. Overal waar ze komen brengen ze én halen ze muziek om hun repertoire steeds weer uit te breiden en de verschillen en de verwantschap in allerlei muziekstijlen te ontdekken. Hun muziek is soms melancholisch, maar vaak ook vrolijk en heeft altijd een verhaal.

Eerder was hun optreden werkelijk een feest dat eindigde in een partijtje volksdansen! Zet u daarom vast de datum in uw agenda, want het wordt echt weer de moeite waard!

Donderdag 9 maart om 20.00 uur in de Dijksynagoge! Prijs: EUR 12,50.