Onverwachte gift

Actueel, nieuws

Gift-pkn
Op de foto: links ds. Johan Sparreboom, rechts: Ronald Kitsz, secretaris Dijksynagoge.

Verrast waren wij met de ontvangst van een envelop met geld waarvoor jongeren en een Bijbelkring van de PKN te Sliedrecht, het afgelopen seizoen speciaal voor ons hadden gespaard. Graag wilde ds. J.W. (Johan) Sparreboom van de Hervormde PKN Gemeente te Sliedrecht dit persoonlijk overhandigen. Vanzelfsprekend zijn wij daarop in gegaan. Een prettige ontmoeting waarbij ds. Sparreboom, die nog maar sinds mei 2015 als predikant aan Sliedrecht verbonden is, kennis kon maken met onze synagoge wat er allemaal te zien is. Langs deze weg bedanken wij de PKN van harte. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik ook alle niet bij name genoemde of soms ook anoniem gebleven gevers te bedanken! Zonder hen heeft de Dijksynagoge geen bestaansrecht. Weliswaar is onze begroting bescheiden maar elk beleid moet nu eenmaal ook financieel vertaald worden. Voor ons is dat niet anders. Geweldig dat zij en velen met hen ons als jaren steunen.