Nieuwsbrief April 2021

nieuwsbrief

Beste donateurs, vrienden en belangstellenden, we hebben een vreemd jaar achter de rug, met omstandigheden die wij niet hadden kunnen voorspellen. We troosten ons met de gedachte dat dit voor heel veel mensen het geval was. De onmogelijkheid om de gebruikelijke activiteiten te ontplooien hebben wij als ronduit frustrerend ervaren. Met behulp van de techniek was het wel mogelijk om deels op alternatieve wijze activiteiten door te laten gaan, maar de beleving blijft afstandelijk en is er gemis aan persoonlijk contact! We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt zaken te regelen waar we anders niet toe kwamen en zijn nog druk met de plannen voor de toekomst.

Klik hier om de nieuwsbrief te openen.

Dank voor uw steun en belangstelling!
Het bestuur: Ton de Koning, Yvar Monasch, Hans Bronwasser, Marjolein Ippel en Ronald Kitsz