NIEUW SEIZOEN: UW BIJDRAGE

nieuwsbrief

Nu ROSJ HASJANA – he hoofd van het jaar – aanstaande is maken wij van de gelegenheid gebruik u een goed en zoet nieuwjaar toe te wensen. Een jaar waarin u allemaal gespaard moge worden voor ziekte, ongeluk, oorlog, tegenspoed en alle verdriet.

Graag maken wij ook van de gelegenheid gebruik u voor ons nieuwe  seizoen om een financiële bijdrage te vragen. Voor onze vast lasten, groot en klein onderhoud, activiteiten, enzovoorts. Kunt ons helpen, graag!

Wij zijn blij met elk bijdrage klein en groot! Bij voorbaat hartelijk dank!! Uw gift is welkom: op rekeningnummer: NL96 RABO 0399 3065 87, t.n.v. Stichting Dijksynagoge te Sliedrecht.

Ton de Koning, penningmeester@dijksynagoge.nl