LEZING GEERT GROEN

Actueel, nieuws

Op woensdag 16 september jl. hield Geert Groen een interessante lezing over het leven in de veenkolonies in Drenthe, en dan met name in het dorp De Pol, wat tot Willemsoord behoorde. In 1820 kwamen in De Pol de eerste Joodse gezinnen wonen. Zij hielden het echter na 12 dagen al voor gezien. In de periode tussen 1820 en 1890 zijn er maar liefst 537 Joden gekomen, waarvan 71 gezinnen. Dit bracht een volwaardig joodse leven op gang, compleet met synagoge en school en eigen slager en bakker en begraafplaats. Van 1837 tot 1884 had de gemeenschap hun eigen rabbijn, eerst Jacobson en later Wollf. Toen Samuël Israël Mulder bij de school een inspectiebezoek bracht schreef hij later: Maar boven alles munt uit het schoone, ja hartroerende gezang. Nergens was er zoo door getroffen. Op eenen dorren heigrond, waar men ternauwernood een veldbloempje verwacht, zoo veel schoons aan te treffen, dit moet reeds verrassen, maar bij het gezang vereenigt zich nog de natuurgave der kinderen, als hebbende meest allen een goed gehoor en eene zuivere stem, met den goeden wil des onderwijzers. De Hallelujah’s klonken zoo melodieus, uit vollen boezem, dat mij de tranen langs de wangen rolden”. Er werden in totaal 91 joodse kinderen geboren, waarvan 3 levenloos. Gezinnen woonden in toegewezen kolonistenwoningen. In 1890 Saartje Prins als laatste joodse inwoner de kolonie. De nadien vervallen synagoge werd in 1920 afgebroken. Voor nadere info over de lezing zie: PDF-bestand.

Joden op de Pol