LESSEN JODENDOM

Actueel, nieuws

In voorgaande jaren is al eerder sprake geweest van joodse les, maar door allerlei omstandigheden was dat er tot op heden nog niet van gekomen. Wij zijn verheugd over het feit dat wij nu Anneke van Dijk bereid hebben gevonden joodse les te komen geven.annekevandijk

Anneke heeft aan het Levisson Instituut de lerarenopleiding gevolgd en geeft al  jaren les. Ze is actief in LJG Den Haag onder andere als lid van de Religieuze Advies Commissie. Zij laaient graag Tora, haftara en megillot.  Sinds twee jaar helpt ze ook, als leesmoeder, bij de joodse les. Daarnaast begeleid ze jongeren in hun voorbereiding op hun Bar of Bat Mitswa.

De lessen in de Dijksynagoge zullen in 2016 plaatsvinden op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur. Data najaar: 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december. Kosten: € 7,50 per avond.

INFORMATIE OF OPGEVEN

VIA:
mail: info@dijksynagoge.nl | Telefonisch: 06 – 109 78 191