JOM HASJOA

Actueel, nieuws

Op zondagavond 23 april jl. vond in de Dijksynagoge de jaarlijks Jom Hasjoa bijeenkomst plaats. Een plechtig gebeuren waarbij de uit Sliedrecht, Giessendam en Hardinxveld afkomstige en van de naziterreur slachtoffer zijnde joden werden herdacht. Hun namen werden voorgelezen door burgemeester Van Hemmen uit Sliedrecht en burgemeester Heijkoop uit Hardinxveld-Giessendam. Er was een toespraak van Jansje Stodel die als klein meisje, evenals haar ouders, door bizarre gebeurtenissen de oorlog overleefd had. Als klein kind werd ze tot twee maal toe ontworteld uit een veilig bestaan. Eerst bij haar ouders, snel onderduiken en ruim twee jaar later nogmaals, terug naar haar ouders die ze als 4 jarige niet meer herkende. Ondertussen waren maar liefst 126 familieleden slachtoffer geweest van de nazi’s. Ze vertelde hoe het haar jaren van haar leven had gekost om vertrouwen in de mensheid, in haar ouders én zichzelf te krijgen. Hoe men met die rugzak op in januari 1946 hun eerste stappen deed op weg naar een nieuwe bestaan in Sliedrecht, waar haar ouders de winkel van de familie den Hartog 15 jaar gerund hebben. In zijn toespraak citeerde voorzitter Ronald Kitsz onder andere rabbi Jonathan Sacks, die schreef: waar religie mensen in moordenaars verandert huilt God. Te vaak hebben mensen gedood in de naam van de God van leven, oorlog gevoerd in de naam van de God van vrede en wreedheden begaan in de naam van de God van medeleven. Als dat gebeurt, spreekt God, soms met een zachte nauwelijks hoorbare stem, bijna overschreeuwd door het kabaal van hen die zeggen namens God te spreken. En wat Hij op zulke momenten zegt is: niet in mijn naam. Het was een bijzondere avond, opgeluisterd met mooie en passende muziek van Elliot Muusses en Ruzana Tsymbalova.